Privacyverklaring

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2023
Ingangsdatum: 17 februari 2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Alarmrent (Dillenburgstraat 25, Utrecht 3583 VC, Nederland, e-mail: info@alarmrent.nl, telefoon: 030 21 44 222) over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van jouw informatie die we verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website (https://www.alarmrent.nl ). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als je hier niet mee instemt, heb je geen toegang tot of kun je geen gebruikmaken van deze website.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, en zullen het herziene privacybeleid op de website plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid op de website is geplaatst, en je voortdurende toegang tot of gebruik van de website na die tijd betekent dat je akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:
We zullen de volgende persoonlijke informatie over je verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

HOE WIJ JE INFORMATIE GEBRUIKEN:
We gebruiken de informatie die we over je verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Betaling verwerken
 • Steun
 • Administratieve informatie
 • Bestelling van de klant beheren

Als we je informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we je om toestemming vragen en zullen we je informatie alleen gebruiken na ontvangst van je toestemming, en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor je toestemming geeft, tenzij we verplicht zijn anders te doen volgens de wet.

HOE WIJ JE GEGEVENS DELEN:
We zullen je persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder je toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentieservice
 • Analyse
 • Gegevensverzameling en -proces
 • We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om je overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat je gebruik van de website in strijd is met rechten van derden. Als de website of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen je gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

BEWAREN VAN JE GEGEVENS:
We bewaren je persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief zijn, of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die je geen van beide identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

JOUW RECHTEN:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heb je mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van je persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van je gegevens, ons vragen om je persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die je ons hebt gegeven om je gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kun je ons schrijven op info@alarmrent.nl. We zullen op je verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als je ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als je de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, je mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor je informatie werd gevraagd.

COOKIES ENZ.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en je keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

BEVEILIGING:
De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van je gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen, en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die je naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en doe je dit op eigen risico.

KLACHT / GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS:
Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je informatie die bij ons beschikbaar is, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris: Alarmrent, Dillenburgstraat 25, e-mail: info@alarmrent.nl. We zullen je zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.