Sollicitatieformulier

  Ik ga akkoord met het privacy statement die naast of onder dit formulier staat.

  Ik ga akkoord met de bewaartermijn van maximaal een jaar.

  Privacystatement sollicitanten

  Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan Alarmrent B.V. doorgeeft (persoonsgegevens, cv, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van een sollicitant worden niet langer bewaard dan nodig is worden niet verstrekt aan derden.

  Persoonsgegevens die door de sollicitant via het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Alarmrent B.V.

  Bewaartermijn

  De sollicitant die persoonsgegevens wil aanleveren via de open sollicitatieprocedure op de website, dient toestemming te geven om deze gegevens, in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar in de database te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.